Objavte potenciál
pochopením súvislostí

Využite najmodernejšie analytické nástroje
a premeňte návštevníka vášho webu na zákazníka.

Objavte potenciál pochopením súvislostí

Akvizícia. Interakcia. Konverzia.
Vŕŕŕ. Čo tak ľudskou rečou?

Zdroje používateľov a ich správanie

Zdroje používateľov a ich správanie

Spoznajte svoje publikum a zamerajte sa na tých návštevníkov webu, ktorí prinášajú najvyššiu mieru zapojenia. Najnavštevovanejšie podstránky dávajú jasný signál, ktorý obsah je pre návštevníkov najpodstatnejší. Naučíme vás odhaliť a preskúmať ich hodnoty.

Viete, odkiaľ najčastejšie návštevníci prichádzajú na vašu stránku? Aké referenčné zdroje ich odkážu, aby navštívili váš web? A čo vlastne na vašom webe hľadajú? Poznaním odpovedí na tieto otázky môžete získať obrovskú výhodu nad konkurenciou. 

Aktivita a udalosti na webe

Používatelia interagujú s webom v rôznych časových úsekoch. Tušili ste, že minimálne 10 sekúnd strávených na webstránke sa považuje za úspešnú interakciu? Cesta užívateľa po webe je založená na horizonte udalostí. Pomôžeme vám sa v nej zorientovať. 

Či už ide o váš web alebo aplikáciu, interakciou v súvislosti s webovou analytikou nazývame konkrétnu akciu, ktorú užívateľ na webe/v aplikácii vykoná. V závislosti od obsahu a typu webu sa dá sledovať veľké množstvo interakcií užívateľov. 

Aktivita a udalosti na webe
Výnosy a dosahovanie cieľov

Výnosy a dosahovanie cieľov

Predaj a výnos, odoslaný formulár a kontakt s potenciálnym zákazníkom - to sú merateľné dáta, ktoré sú jasným cieľom každého obchodníka. Získajte a analyzujte podrobné prehľady o tom, ktoré produkty či služby pomáhajú rozvinúť váš biznis.

Výkonnosť vašej webovej stránky možno merať viacerými spôsobmi. Nemusí ísť zakaždým len o e-shop a merateľnosť výnosov z predaja vašich produktov či služieb.

Trendy používaných zariadení

Potreby užívateľov získať okamžité informácie sa odzrkadľujú na používaných zariadeniach. Zdokonaľte svoje schopnosti čítaním dát a zaistite, aby užívateľské prostredie vášho webu prinášalo harmóniu medzi obsahom a dizajnom na každom zariadení.

Neustály technologický pokrok a potreba okamžitého poznania odpovede spejú k tomu, že aktuálne trendy v najpoužívanejších zariadeniach sa menia v závislosti od konkrétnej služby/biznisu.

Trendy používaných zariadení

V skratke: Nižšie náklady na reklamu.
Zvýšenie povedomia o značke.
Vyšší obrat a rast.

Nástroje úspešného analytika

Rozšírime vaše obzory a pomôžeme nájsť odpovede na kľúčové ukazovatele. 
Ukážeme vám, ktoré kampane prinášajú zisk identifikovaním dosiahnutých cieľov.

Google Analytics

Google Analytics

Rozsiahly analytický nástroj od Google, ktorý odkrýva úplnú cestu návštevníka webu, jeho správanie a použité zariadenie. Implementujte Google Analytics na váš web a čítajte dáta ešte dnes!

Smartweb logo

Firemné údaje

Smartweb s.r.o.
Stummerova 54
955 01 Topoľčany

IČO: 36 805 483 
IČ DPH: SK2022412348